Nissan Otti (Dayz)

Otti (Dayz) I (H91) Хэтчбек 5 дв. 2005—2006

+ 1 фото

Otti (Dayz) III Хэтчбек 5 дв. 2006—2013

+ 3 фото

Otti (Dayz) II (H92) Хэтчбек 5 дв. 2006—2013

+ 3 фото