Mitsubishi Sigma

Седан 1990—1996

Универсал 5 дв. 1993—1996