Chevrolet Blazer

Blazer I Внедорожник 5 дв. 1983—1994

+ 2 фото

Blazer I Внедорожник 3 дв. 1986—1993

Blazer II Внедорожник 3 дв. 1994—1998

Blazer II Внедорожник 5 дв. 1994—1998